Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2013

uwagauwaga123

Zaczynam Cie potrzebować bardziej niż codziennej porannej herbaty.

uwagauwaga123
Nie przychodź proszę, kiedy wiesz że staniesz się dla mnie wszystkim, a będziesz musiał odejść.
uwagauwaga123
Kiedyś wydawało mi się, że świat jest taki wielki. Dzisiaj mieści się w Twoich oczach.
uwagauwaga123
Najtrudniej jest się odzwyczaić.
uwagauwaga123
Do­piero, gdy zaczy­namy od­da­lać się od siebie zda­jemy so­bie sprawę, jak dob­rze było blisko. 
Reposted fromnohejka nohejka viaaurinko aurinko
uwagauwaga123
6212 8b5c 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaaurinko aurinko
uwagauwaga123
Pat­rz ser­cem nie ocza­mi, bo gdy oczy nie będą widzieć ser­ce da­lej będzie bić. 
Reposted fromnotoverwhelmed notoverwhelmed viaaurinko aurinko

March 14 2013

uwagauwaga123
najgorzej jest widzieć pustkę w oczach,w których kiedyś widziało się cały świat.

March 13 2013

uwagauwaga123
Nie ma we mnie nienawiści, ani żalu, jest tylko świadomość własnej bezużyteczności. 
uwagauwaga123
Staraj się dojrzeć promyk światła tam, gdzie inni widzą tylko ciemności.
uwagauwaga123
Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód.

February 28 2013

uwagauwaga123
4896 a771
Reposted frombeamadamebitch beamadamebitch
uwagauwaga123
4921 0bf8 420
Reposted fromstiernaCken stiernaCken
uwagauwaga123
4935 3ee1
Reposted fromlenka024 lenka024
uwagauwaga123
4989 b413 420
Reposted fromchevre chevre

February 23 2013

uwagauwaga123
Gdy w końcu powiem 'kocham Cię' jakiemukolwiek mężczyźnie i to będzie prawdiwe, będe jak pokonany generał, który stracił oddział i przekazuje wrogowi swój miecz. 
uwagauwaga123
,,Bardzo często potrzebuje samotności. Jestem zadowolona,jesli cały czas,od soboty wieczorem do poniedziałku rano moge spedzic sama w swoim mieszkaniu. W ten sposób ładuje akumulatory.'' - Audrey 
uwagauwaga123
,, sukces jest jak doczekanie się dnia wyjątkowo ważnych urodzin i zorientowanie się, że jest się dokładnie takim samym jak przedtem. '' - Audrey Hepburn

February 22 2013

uwagauwaga123
4299 a367
Reposted fromkjuik kjuik
uwagauwaga123
4352 0182 420
Reposted frombaartek baartek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl