Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2013

uwagauwaga123
Musimy się przyzwyczaić do tego. że przed najważniejszymi skrzyżowaniami naszego życia nie ma żadnych znaków ostrzegawczych.
— E. Hemingway
Reposted fromanybreath anybreath viaaurinko aurinko

April 28 2013

uwagauwaga123
3597 2175 420
Reposted byJagodowa7zideshowbobkasialan

April 03 2013

uwagauwaga123
9745 e80e 420
Reposted frommarrcin marrcin viaAdonis Adonis
uwagauwaga123

Moje życie to instrukcja jak upaść bez koneksji.

— HuczuHucz
Reposted fromdreeams dreeams
uwagauwaga123
nie kochaj mnie za pięknie pomalowane, długie rzęsy - kochaj mnie za oczy, te zapłakane, czy niewyspane. nie kochaj mnie za loczki - kochaj mnie za naturalny nieład na głowie. nie kochaj mnie za wygląd na imprezie - kochaj mnie za rozciągnięty dres i dużą bluzę, gdy siedzę w domu. nie kochaj mnie za słodkie słówka - kochaj mnie za 'kurwa', które podobno tak fajnie przeciągam. nie kochaj mnie za kulturalne zachowanie na kameralnym przyjęciu - kochaj mnie za tańczenie w płatkach śniegu, z butelką wódki. nie kochaj mnie za to jaka bywam - a za to jaka jestem.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaAdonis Adonis
uwagauwaga123
Są minuty, w których przeżywamy więcej niż przez całe lata
Reposted fromfromthebeginning fromthebeginning viaAdonis Adonis
uwagauwaga123
Może zadzwoniłbym do Ciebie z budki
Mówiąc, że zależy mi na Tobie i jestem smutny.
— Pezet
Reposted fromdreeams dreeams
uwagauwaga123
4449 bc99 420
Reposted frommiau-miau miau-miau viadreeams dreeams
uwagauwaga123
Ludzkość cierpi na niedobór mężczyzn, w szczególności zaś mężczyzn, którzy są czegoś warci.
— "Pride and Prejudice" by Jane Austen
uwagauwaga123
Jeśli chłopak płaczę przez dziewczynę, to znaczy, że była dla Niego ważniejsza, niż cały świat.
Reposted fromGeniusz Geniusz viadreeams dreeams
uwagauwaga123
Nie każda dziewczyna to zimna suka i nie każdy chłopak to bezuczuciowy palant, ale każda dziewczyna może stać się zimną suką przez któregoś bezuczuciowego palanta, a każdy chłopak bezuczuciowym palantem przez jakąś zimną sukę.
Reposted fromdreeams dreeams
uwagauwaga123
Chciałabym znaleźć w życiu coś, co byłoby na pewno.
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse viaBuena Buena
uwagauwaga123
tych prawdziwych mężczyzn jest coraz mniej, za to skurwiele mnożą się jak króliki.
Reposted fromlabellavita labellavita viaBuena Buena
uwagauwaga123
Nigdy nie poświęcaj dla kogoś wszystkiego. Ludzie odchodzą. Oni zawsze to robią.
Reposted frommefir mefir viaBuena Buena
uwagauwaga123
4620 0717 420
Reposted fromTLC2 TLC2 viaBuena Buena

March 31 2013

uwagauwaga123
9508 d0f8 420
Reposted fromBuena Buena
uwagauwaga123
9840 b39e
Reposted fromBuena Buena
uwagauwaga123
9847 748e 420
Reposted fromBuena Buena
uwagauwaga123
9917 cdc7 420
Reposted fromdreeams dreeams

March 17 2013

uwagauwaga123
8403 83b7 420
Reposted fromarizonadream arizonadream viaAdonis Adonis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl